förebråelse

förebråelse
• anklagelse, tillvitelse, beskyllan, förebråelse
• förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning
• förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, tadel, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning
• klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • förebråelse — s ( n, r) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • missnöje — • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning • förtrytelse, harm, förtret, förargelse, missnöje, förnärmelse, vrede …   Svensk synonymlexikon

  • tadel — • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • tillrättavisning — • klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse • klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse, skrapa • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • anklagelse — law • beskyllning, klander, angivelse, åtal, käromål • anklagelse, tillvitelse, beskyllan, förebråelse • beskyllning, klander, angivelse, åtal, käromål • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse,… …   Svensk synonymlexikon

  • anmärkning — • invändning, protest, motargument, anmärkning, motsägelse, bestridande • fotnot, not, anmärkning, förklaring, kommentar • kommentar, påpekande, yttrande, förklaring • not, anmärkning, uppskrivning, annotation • erinran, påminnelse, anmärkning,… …   Svensk synonymlexikon

  • beskyllning — • beskyllning, klander, angivelse, åtal, käromål • anklagelse, tillvitelse, beskyllan, förebråelse • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • klander — • beskyllning, klander, angivelse, åtal, käromål • klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • kritik — • klander, kritik, anmärkning, tillrättavisning, förebråelse • kritik, bedömning, värdering, värdesättning, prövning • förebråelse, kritik, tillrättavisning, anmärkning, skäll, klander, missnöje, anklagelse, beskyllning …   Svensk synonymlexikon

  • ackrimination — • anklagelse, tillvitelse, beskyllan, förebråelse …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”